ReadyPlanet.com
dot
bulletจากใจ..webmaster
bulletข้อมูลอำเภอ จังหวัดสุรินทร์
bulletข้อมูลตำบล จังหวัดสุรินทร์
bulletแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง
bulletรหัสไปรษณีย์ไทย
dot
เครือข่ายความร่วมมือ
dot
bulletเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ จ.สุรินทร์
bulletเครือข่ายลุ่มน้ำ จ.สุรินทร์
bulletชมรมศิลปินประทายสมันต์
bulletเขตรักษาพันธ์สัตว์ห้วยทับทันฯ
bulletเครือข่ายวิชาชีพและสื่อชุมชนฯ
dot
อัลบัมเก็บภาพ
dot
bulletงานช้างปลอดแอลกอฮอล์ 53
bulletงานขายเสียง
bulletชมรมศิลปินประทายสมันต์
bulletภาพงานมหกรรมสุรินทร์สร้างสุข
bulletงานเลี้ยงต้อนรับช้าง
bulletธรรมชาติสร้างสรรค์
bulletกิจกรรมสร้างคน
bulletด้วยพลังแห่งศรัทธา
bulletภูมิปัญญาเป็นทุน
bulletอำเภอกาบเชิง
bulletอำเภอสังขะ
bulletอำเภอบัวเชด
bulletกิ่งอำเภอพนมดงรัก
dot
พัฒนาการสื่อภาคประชาชน
dot
bulletวิวัฒนาการของวิทยุไทย
bulletสื่อไทย ทำไมถึงต้องปฏิรูป??
bulletโครงการพัฒนาสื่อภาคประชาชน
dot
ความรู้เรื่องผ้าไทย
dot
bulletความรู้เรื่องผ้าไทย
bulletลวดลายผ้าไหมเมืองสุรินทร์
bulletความรู้รอบตัว
dot
วัฒนธรรมชุมชนกับการพัฒนา
dot
bulletกูยกับช้าง
bulletประเพณีบวชนาคช้าง
bulletวัฒนธรรมตามพระราชดำริ
bulletประวัติศาสตร์ชนชาวกูย
bullet“แกลมอ”
bulletข้อมูลเกี่ยวกับช้างสุรินทร์
bulletรายชื่อวัดในจังหวัดสุรินทร์
bulletแนวทางการพัฒนาชุมชนยั่งยืน
bulletฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์เขมร
bulletชนชาวแขมร์
bulletสุภาษิตเขมร
bulletเทอบอนแคแจ๊ด
bullet“ลิเกเขมร”
bulletเรียนภาษาเขมร
bulletเส้นทางสายปราสาทขอม
bulletวัฒนธรรมประเพณี จ.สุรินทร์
bulletหมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องเงิน
dot
ความรู้เกี่ยวกับสุรินทร์
dot
bulletเล่าเรื่องเมืองสุรินทร์ในอดีต
bulletเมืองสุรินทร์ วันนี้
bulletทวงทับหลังคืนสู่ชุมชน..
dot
เว็บไซด์ดีๆ ที่ต้องดู
dot
bulletการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
bulletรวมเว็บในหลวงกับการศึกษาไทย
bulletการศึกษาตามอัธยาศัย
bulletพระมหาชนก
bulletคำพ่อสอน
bulletก่อนจะเป็นเพลงหอบรักห่มป่า
dot
เรื่องสั้น/บทกวี
dot
bulletรักที่เฝ้ารอ
bulletโชคดี..จอมซนกระดูกเหล็ก
bulletสะพานดาวของวรรณวิไล
bulletแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
bulletเวทีชีวิต
bulletฉันคือฉัน
bulletขอแค่กำลังใจ
bulletวันเวลาที่รอคอย
bulletบนเส้นทางที่ยาวไกล
bulletวิถีแห่งธรรมชาติ
bulletบทเพลงแห่งชาวนา
bulletเวทีชีวิต
bulletใครทำฟ้าเศร้า
bulletมากมายล้วนภาพลวง
bulletรักของแม่
bulletดอกไม้กับสายรัก
bulletฝนมา...ฟ้าหม่น
bulletคืนฟ้าหม่น
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร

dot
dot
สาระน่ารู้เกี่ยวกับธรรมชาติและผืนป่า
dot
bulletอาหารจากเห็ด
bulletทำเนียบวิทยุชุมชนสุรินทร์
bulletช้างคืนถื่น
bulletงานช้างและงานกาชาดปลอดแอลกอฮอล์'๕๒
bulletธนบัตรไทย
bulletมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย


โครงการตามรอยบาทพระศาสดา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.)
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาระภาคีจากองค์กรลุ่มน้ำโขงซีมูล
ภูมิภาคทั่วไป


ความเป็นมาของโครงการ

เครือข่ายสานรักษ์ชายแดน

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน จ.สุรินทร์ ร่วมกับ องค์กรพันธมิตรในเขตพื้นที่ ๔ อำเภอชายแดนไทย-กัมพูชา ประกอบด้วย องค์กรผู้สูงอายุ องค์กรเยาวชน องค์กรการเงิน สถาบันการศึกษา ประชาชน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ในเขตอำเภอกาบเชิง / สังขะ / บัวเชด และกิ่งอำเภอพนมดงรัก ได้ร่วมกันจัดให้มีการประชุมหารือกัน ณ บ้านพักริมน้ำของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ อ.กาบเชิง เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  ตลอดถึงการแก้ไขปัญหาของชุมชน เช่น ปัญหาด้านการศึกษาของเยาวชน  การประกอบอาชีพของเกษตรกร การทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำ และพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นที่ป่า

ปัญหาที่พบ ๑. ด้านการศึกษาของเยาวชน เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายทั้ง ๔ อำเภอ เป็นเขตพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญ และประชาชนประสบปัญหาความยากจน ทำให้เยาวชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสทางการศึกษา เช่น ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน ขาดบุคลากรครู และขาดโภชนาการที่ดี

๒. ด้านการประกอบอาชีพของเกษตรกร เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่งมีการปลูกอ้อยกันมาก และในปัจจุบันเกษตรกรยังคงมีการใช้สารเคมีในการปลูกอ้อย รวมทั้งด้านเกษตรกรรมอื่นๆ อย่างขาดความรู้ความเข้าใจ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดแก่ผู้บริโภค หรือตัวเกษตรกรเอง

๓.การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งต้นน้ำ เนื่องจากเขตพื้นที่ชายแดนทั้ง ๔ อำเภอดังกล่าว เป็นพื้นที่ซึ่งเป็นป่าไม้ผืนสุดท้ายของจังหวัดสุรินทร์ ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ โดยในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า มีการปล่อยน้ำเสียจากตลาดช่องจอม (ตลอดขายผ้ามือสองจากกัมพูชา) ลงในแหล่งน้ำ และมีการบุกรุกทำลายป่าทั้งการตัดไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า หาพืชสมุนไพรของชาวบ้านได้ก่อให้เกิดการสูญเสียของทรัพยากรธรรม ชาติอย่างมาก

๔. ปัญหาการเกี่ยวกับสิ่งเสพติด การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การพนัน และโรคเอดส์ ปัจจุบันในเขตพื้นที่ ต.โอลเสม็ด อ.สำโรง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ติดกับด่านช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ นับเป็นแหล่งอบายมุขที่มีทั้งสินค้าประเภทสุรา ยาสูบที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด มีบ่อนการพนันขนาดใหญ่ตั้งอยู่ถึง ๒ แห่ง พร้อมทั้งก็มีการลักลอบค้ายาเสพติด และการค้าประเวณี ทำให้ประชาชน และเยาวชนตกอยู่ในภาวะที่ล่อแหลม และมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมาก

๕. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรชุมชน กับหน่วยงานภาครัฐ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม และความยากจน มานานหลายปี และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนหลายหน่วยงาน เข้าไปให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม แก้ไขปัญหา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ผ่านมาการดำเนินงานของกลุ่ม/องค์กร และหน่วยงานต่างๆ มักดำเนินการในเฉพาะส่วนที่รับผิดชอบ โดยไม่ได้มีการเชื่อมโยงกิจกรรม หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้การพัฒนาไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย และสร้างการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมได้

 

 

 

l       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

หลังจากการประชุมได้ก่อให้เกิด “คณะทำงานเครือข่ายสานรักษ์ชายแดน” ภายใต้การบริหาร งานของ “ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน จ.สุรินทร์” โดยมีบุคลากรที่มาจากกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน ทั้งผู้สูงอายุ เยาวชน สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเป็นคณะทำงาน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อประสานพลังในการที่จะแก้ไขปัญหาของชุมชน / ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และรู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม

3.เพื่อสืบค้น รวมรวม ฟื้นฟู และจัดการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมนำมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และและการดูแลสุขภาพ

4.เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรลด ละ เลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุนและ ส่งเสริมให้ประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต โดยเน้นแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองแบบพอเพียง

5. ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแล เฝ้าระวัง และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม

รายชื่อคณะทำงานเครือข่ายสานรักษ์ชายแดน

นายบุญเรือง ยุทธภัณฑ์   ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายสานรักษ์ชายแดน

นายสมชาย ชนะชัย        เลขานุการ

นายพนม แผ้วพลสง       เหรัญญิก

ส่วนตำแหน่งอื่นๆ ให้จัดเป็นแต่ละฝ่ายดังนี้คือ

1.กรรมการฝ่ายวัฒนธรรม           ได้แก่          1.นายสุนทร พลศรี         3.นายเรวัตร แม่นผล

2..นายวินัย ศรีสังวาล      4.นางทัศนีย์ สายแก้ว

2.กรรมการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้แก่       1.นายพนม แผ้าพลสง      3.นายราเชนทร์ เรืองกล้า

2. นายประพัฒน์ ไสย์งาม  4.นายประเสริฐ  สายแก้ว

3.กรรมการฝ่ายประสานงานและพัฒนาอาชีพ ได้แก่ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม และทีมงานศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏไทยบริเวณพื้นที่ชายแดน จ.สุรินทร์

4.กรรมการฝ่ายสวัสดิการ ได้แก่                    1.พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ ทองแย้ม

                                                          2.นายบำรุง สมคะเนย์

5.กรรมการฝ่ายการเมืองภาคประชาชน             1.นายประดิษฐ์ สายแก้ว

                                                          2.นายสมชาย ชนะชัย

6.กรรมการที่ปรึกษา                                  1.นายอวยชัย พิเนตรบูรณะ

7. ผู้ประสานงานโครงการ                            นางวริศราลี แก้วปลั่ง

8. สำนักงานศูนย์ประสานงานฯ สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน 3 ถนนรุ่งกิจ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 081-2655352 โทรสาร 044-518477

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

                   
  ความเป็นมาสมาคมฯ     ฟังวิทยุประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข..ที่นี่     โครงข่ายความร่วมมือฯ

http://www.surinrelations.org
สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน
เลขที่ ๑๓๐ ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรสาร ๐๔๔-๕๑๔๖๐๕ โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๖๕๕๓๕๒ และ ๐๘๔-๓๑๖๓๘๒๐
E-mail : warisara_lee@surinrelations.org